Music and Sports en de Nevobo zijn samen verantwoordelijk voor de DELA Eredivisie Beachvolleybal Tour. Music and Sports is promotor en organisator van de DELA Eredivisie Beachvolleybal Tour, de Nevobo is verantwoordelijk voor alle wedstrijd- en competitieregelementen. Om de communicatie en alle overige zaken zo goed mogelijk te laten verlopen heeft Music and Sports het initiatief genomen een spelersraad op richten. Zaken die besproken worden in de spelersraad en betrekking hebben op de wedstrijdreglementen worden door Music and Sports aan de Nevobo gecommuniceerd.

De belangrijkste taak van de spelersraad is het advies geven aan Music & Sports over mogelijke aanpassingen in de Eredivisie toernooien. De spelersraad is een belangrijke link tussen de spelersgroep en Music & Sports. Waar mogelijk heeft de spelersraad ook inspraak in belangrijke beslissingen die gemaakt worden met betrekking tot de Eredivisie.

Vorig week was de eerste bijeenkomst van de spelersraad waar onder andere de nieuwe competitieopzet, verdeling van het prijzengeld en het nieuwe tourschema werden besproken. Uit deze bijeenkomst zijn verschillende punten gekomen waar Music & Sports de komende periode mee aan de slag kan.

De spelersraad bestaat op dit moment uit: Mered de Vries, Marloes Wesselink, Gijs van Pruisen, Erik Nijland, Pepijn Lochtenberg, Tom Feldkamp & Tom van Steenis. Er zijn met name voor dames nog een aantal plekken vrij, mocht je interesse hebben om plaats te nemen in de spelersraad en mee te denken over verbeteringen in de Eredivisie neem dan contact op met beach@musicandsports.nl.

Bekijk ook eens